OM OSS

I 1982 ble DS-Produkt AS stiftet av gründer Dag Erik Stenberg, som da hadde jobbet opp firmaet i privat regi i noen år.

Hoved engasjementet var i flere år prototypbygging og «problemløsning». I 1985 hadde utviklingen vært så positiv at DS- Produkt AS satset videre ved å leie nye lokaler på Slemmestad, og de første heltidsansatte utenom Dag og Randi Stenberg ble ansatt.

Sønnen Frode Stenberg var litt til og fra i bedriften, men i 1988 kom han og meldte sin interesse for alvor. Han har siden vært en stor ressurs for bedriften, da han gjorde så data, tegning og utvikling virkelig kom på dagsorden. Dette ble et betydelig skift hos DS-Produkt AS.

På tidlig 2000-tallet satset DS-Produkt AS på eget bygg i Røyken, hvor de holdt til i ca. 15 år. Bedriften gjennomgikk et navnebytte i 2014 til Frode Stenberg AS, og i 2015 bestemte de seg for å flytte tilbake til hvor det alt startet, Slemmestad. I 2023 ble det nok et bytte da Frode Stenberg AS ble lagt ned, og Frode Stenberg startet Syrefasten. 

Syrefasten holder i dag til i Drammen og produserer og leverer spesialprodukter i stål, rustfritt/syrefast, metaller, treverk og glass.

Syrefasten er en totalleverandør som hjelper til med alt fra strekskisser, tanker, ønsker og idéer, prototyper – til ferdig produkt og montering. Gjennom flere tiår har Syrefasten jobbet opp sterke kunde relasjoner i både den offentlige og private sektor, samt gjort seg bevist at kvalitet leverer.

Hos Syrefasten er ingen oppgave for liten og ingen oppgave for stor. Har du noen tanker, ønsker eller idéer? Ta kontakt så kan Syrefasten hjelpe deg med å få de til virkelighet.


Frode Stenberg
Tlf: +47 919 14 050
Mail: frode@stenberg.as